Vendelboaner.com

Vendelboerne med deres rødder i Vendsyssel med fokus på Ovesen, Pedersen, Jensen og larsen

Del Udskriv Tilføj bogmærke

Fortællinger

» Vis alle     «Forrige «1 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 57» Næste»     » LysbilledshowPastor Chr. Nielsen

Pastor Chr. Nielsen
1868-1946
Den 1. Januar 1868 fødtes Niels Carl Christian Nielsen i København.

I sit gode Hjem modtog han stærk religiøs Paavirkning, især gennem Moderen, der, mens Christian var en stor Dreng, blev omvendt til Gud og indviede sig og sine Kære til Herren.

Børnene kom til at gaa i Luthersk Missionsforenings Søndagsskole, og snart fandt de Vej til Sct. Markus Metodistkirke i Stokhusgade, hvor Moderen først sluttede sig til og inden længe ogsaa Sønnerne Christian, Sofus, Emil og Alfred, efter at de havde givet Gud deres Hjerter.

I denne levende og virksomme Menighed lød Guds Kald til Prædikegerningen bl. a. til to af disse Brødre, af hvilke Christian var den ældste. I 1884 optaget i Menigheden.

I 1888 blev han, 20 Aar gammel, optaget paa vor Kirkes teologiske Skole i København og kom nu til at deltage i det ret store Skolehold, der fostrede flere Mænd af Format, og som prægede Kirkens Liv gennem lange Tider.

Efter vel overstaaet Afgangseksamen begyndte han nu (1890) et langt og rigt Liv som Menighedsforstander, ordineret 1892, opt. i Konf. og Ældste 1894.

I Sommeren 1890 ansattes C. N. i Horsens, der blev den Menighed, som han betjente længst, ialt i 17 Aar i 3 Terminer fra 1890—92, fra 1903—08 og fra 1927—37, og hér opførtes under hans Ledelse den smukke Gethsemanekirke 1900.

De øvrige Menigheder, Pastor Nielsen har betjent, er:
Esbjerg (1892— 95),
Løkken og Hjørring (skiftevis fra 1895—1900),
Odense, Sct. Jakob (1900—01),
Rudkøbing (1901—03),
Frederikshavn (1908—14),
Aarhus (1914—15),
Vejle (1915—21).

Forstander for Missionsskolen i Aaret 1914—15.

Redaktør af »Kr. Talsmand« fra 1921—27.
Redaktør af »Søndagsskolen i Aaret 1924—25. 
Redaktør af »Sendebudet« fra 1917—21.
Redaktør af »Korsets Budskab« fra 1924—27.
Særlig i Menighedsarbejdet nedlagde Pastor Nielsen sin bedste Kraft, idet han var flittig til Husbesøg og Arbejdet i Landkredsen og en afholdt og forstaaende Sjælesørger. Som Forkynder indtog C. N. en Førerstilling.

Han formaaede at rive Forsamlingen med sig. Hans Prædikener var ikke blot grundigt forberedt, men de var baaret af hans rige personlige Erfaring og hans varme Kærlighed til udødelige Sjæle og til Metodistkirken.

I den 47-aarige lange Tid, Pastor Nielsen virkede som aktiv Præst i Metodistkirken, blev der betroet ham adskillige Tillidshverv. Saaledes var han fra 1905—21 Sekretær for Aarskonferencen, fra 1920—25 Distriktsforstander for Sydlige Distrikt samt fra 1921—27 Agent eller Forretningsfører for Kristelig Bogforening.

Hertil kom, at han skrev adskillige interessante Artikler til Metodisthistorisk Tidsskrift og som pensioneret Præst i 9 Aar med stor Udholdenhed arbejdede for vore »Venner i Adspredelsen« og i denne Forbindelse udgav Heftet: »Paaskehilsen«.

Naar Pastor Chr. Nielsen kunde naa alt dette, havde hans Hustru Anne Marie, f. Andersen, som han traf under sin Tjeneste i Odense og blev viet til d. 24. Novbr. 1893, sin store Part. Hendes stille, blide Væsen og trofaste, retskafne Færd beredte ham den Hvile i Hjemmet og den milde Inspiration, som var Betingelsen for C. N.s aktive Virken udadtil.

Hun havde ogsaa sin store Part i Opdragelsen af Børnene, 6 i Tal, som ikke blot blev dygtige Medborgere i Samfundet, men tro og virksomme Medlemmer af Metodistkirken.

Nogle faa Dage efter Aarskonferencen i Fjor døde C. N. d. 18. Juli 1946 og blev begravet fra Gethsemanekirken under stor Deltagelse. — Vi savner ham i vor Midte og udtaler vor hjertelige Medfølelse overfor Fru Pastor Nielsen og øvrige Familie i deres endnu større Savn.

Ære være Pastor Chr. Nielsens Minde!

E. Ried.

Mindeord bragt i Aarbog for Metodistkirken i Danmark 1947

Knyttet tilPastor Carl Christian Nielsen

» Vis alle     «Forrige «1 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 57» Næste»     » Lysbilledshow

Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.4, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2022.

Opdateres af Arne Pedersen. | EU-persondataforordningen.

Arne Pedersen mellemvang 31 9362 Gandrup Tlf. +45 61691594